Hieronder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Hydrotheek.
* indicates required

STOWA gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om u op de hoogte te houden van de activiteiten en nieuwe aanwinsten van de Hydrotheek. Dit is een online database met bronnen en publicaties over hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland. De Hydrotheek wordt in opdracht van STOWA beheerd en onderhouden door WUR Library. Dit gebeurt via een maandelijkse nieuwsbrief. We stellen het op prijs als u uw voor- en achternaam wilt toevoegen (niet verplicht), zodat wij u persoonlijk kunnen adresseren. Alvast bedankt.

Email Marketing Powered by Mailchimp